Ostatní služby

Zpracování  daňových přiznání:

  • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vč. přehledů pro OSSZ a ZP
  • Přiznání k dani z nemovitosti
  • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
  • Přiznání k dani silniční
  • Přiznání ke spotřební dani

Vedle účetních, mzdových a daňových služeb připravím pro Vaši společnost ekonomická doporučení, nákladové analýzy, controlling, cenové kalkulace, analýzy ziskovosti či návratnosti investic, aj.

Mezi další služby patří sepsání kupních smluv a smluv podobného charakteru.