DAŇOVÁ EVIDENCE


Vedení daňové evidence

obsahuje tyto základní služby:

  • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
  • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
  • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury apod.)
  • vyhotovení přehledů dle přání klienta
  • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
  • předávání dokladů

Daně zpracované v rámci daňové evidence:

  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty vč. kontrolního hlášení (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
  • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení
  • daň silniční