Mzdová agenda


Vedení mezd a personalistika

Zajištění veškerých zákonných povinností spojených se zpracováním mzdové agendy:

  • vedení mzdových listů
  • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a zdravotní pojišťovny
  • přihlášení a odhlášení zaměstnance
  • vyúčtování daně vybírané srážkou
  • vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti

 Pro všechny druhy pracovních poměrů:

  • hlavní či vedlejší pracovní poměr
  • dohoda o pracovní činnosti
  • dohoda o provedení práce