Nová XML struktura kontrolního hlášení DPH

Všechna kontrolní hlášení nebo následná kontrolní hlášení DPH podávaná od 1. 10. 2019 musí být podána pouze prostřednictvím nové XML struktury kontrolního hlášení DPH a to bez ohledu na období, za které je kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení podáváno.

Jsou na to Vaše systémy připraveni? Pokud ne, kontaktujte moji kancelář, abychom mohli vše uvést do pořádku a to jak v oblasti vedení účetnictví, tak i daňové evidence