DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence obsahuje tyto základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • předávání dokladů

Daně zpracované v rámci daňové evidence:

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SSZ
 • daň silniční

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví obsahuje tyto základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

Daně zpracované v rámci vedení účetnictví:

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy
 • daň silniční

VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY:

Zajištění veškerých zákonných povinností spojených se zpracováním mzdové agendy:

 • vedení mzdových listů
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a zdravotní pojišťovny
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance
 • vyúčtování daně vybírané srážkou
 • vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti

 Pro všechny druhy pracovních poměrů:

 • hlavní či vedlejší pracovní poměr
 • dohoda o pracovní činnosti
 • dohoda o provedení práce

   OSTATNÍ SLUŽBY

   Zpracování  daňových přiznání:

   • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vč. přehledů pro OSSZ a ZP
   • Přiznání k dani z nemovitosti
   • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
   • Přiznání k dani silniční
   • Přiznání ke spotřební dani

   Vedle účetních, mzdových a daňových služeb připravím pro Vaši společnost ekonomická doporučení, nákladové analýzy, controlling, cenové kalkulace, analýzy ziskovosti či návratnosti investic, aj.

   Mezi další služby patří sepsání kupních smluv a smluv podobného charakteru.

    

   © Copyright Ing. Martin Nečas - vedení účetnictví