Cenová nabídka

Ceny jsou stanovovány vždy individuálně, po vzájemné dohodě s klientem. Při stanovení ceny záleží na množství účetních dokladů, druhu odvětví a náročnosti zpracování. Většinou jsou ceny stanovené za jednotku např. za účetní položku, fakturu, zaměstnance apod., ale je možné sjednat i paušální částku. 

Proto níže uvedený ceník, chápejte jako orientační.

 

DAŇOVÁ EVIDENCE

OSVČ neplátce DPH - 1.000,-- Kč/měsíc

Zpracování 100 dokladů za čtvrtletí, každý další doklad je započítán zvlášť.

Možnost online fakturace v ceně!

V ceně je zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob

OSVČ plátce DPH - 1.500,-- Kč/měsíc

Zpracování 100 dokladů za čtvrtletí, každý další doklad je započítán zvlášť.

Možnost online fakturace v ceně!

V ceně je zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

Neplátce DPH - od 2.000,00 Kč/měsíc

V ceně je Přiznání k dani z příjmu právnických osob, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce

Dále je v ceně zpracování 50 řádků v účetním deníku.

Možnost online fakturace v ceně!

Plátce DPH - od 3.500,00 Kč/měsíc

V ceně je Přiznání k dani z příjmu právnických osob, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce, přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení.

Dále je v ceně zpracování 50 řádků v účetním deníku.

Možnost online fakturace v ceně!

CENÍK ZPRACOVÁNÍ MEZD

Cena za zpracování mezd se odvíjí od počtu zaměstnanců a zahrnuje veškeré služby se zpracováním mezd spojené.

Neúčtujeme si žádné další poplatky za zavedení zaměstnance do systému. Souběžné pracovně-právní vztahy jsou účtovány jako další zaměstnanec.

Cena za měsíční zpracování mezd 150 Kč/zaměstnanec. 

Rozšíření členění na střediska a zakázky, úkoly - navýšení 10-30% dle individuální dohody

Uvedené ceny jsou orientační a bez DPH


CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB

Přiznání k dani silniční - od 200,00 Kč/přiznání

Přiznání k dani z nemovitosti - od 800,00 Kč/přiznání

Přiznání k dani z převodu nemovitostí - od 800,00 Kč/přiznání

Spotřební daně - od 500,00 Kč/přiznání

Přiznání k dani z příjmů + přehledy - od 1.500,00 Kč

Sepsání kupní a ostatní typy smlouvy - od 1.500,00 Kč/smlouva

© Copyright 2017Ing. Martin Nečas - vedení účetnictví